Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/643 Esas 2019/5082 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/643
Karar No: 2019/5082
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/643 E. , 2019/5082 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  1- Davacıların dayanakları olup iskanen oluştukları anlaşılan 02.09.1946 tarih ve 17 sıra ile 02.09.1946 tarih ve 3 sıra numaralı tapu kayıtlarının tüm tedavülleri ile birlikte dayanağı iskan kayıt, belge ve haritalarının,
  2- Çekişmeli taşınmazın komşusu 131 ada 57 ve 55 parsel sayılı taşınmazların kadastro tutanaklarının tüm dayanaklarıyla birlikte onaylı suretleri ve kesinleşen tapu kayıtlarının,
  3- Çekişmeli taşınmazın komşusu 131 ada 52 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki Kadastro Mahkemesinin 2001/61 Esas, 2002/219 Karar sayılı dosyasının getirtilerek dosya içine konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At