Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/8887 Esas 2019/4957 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8887
Karar No: 2019/4957
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/8887 E. , 2019/4957 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Gerekçeli karar ve temyiz dilekçelerinin, dahili davalılardan ... ile ...’a tebliğine ilişkin tebliğ belgeleri dosya içerisinde yer almamaktadır. Adı geçenlere gerekçeli karar ve temyiz dilekçeleri tebliğ edilmiş ise durumun belgelendirilmesi, tebliğ edilmemiş ise adı geçenlere gerekçeli karar ve temyiz dilekçelerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilerek temyiz süresinin beklenilmesi, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At