Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9381 Esas 2019/4935 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9381
Karar No: 2019/4935
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9381 E. , 2019/4935 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dava konusu 109 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 6292 sayılı Yasa kapsamında satış işlemine konu olup olmadığı araştırılarak varsa ilgili evrakın ve taşınmaza ait güncel tapu kaydının getirtilerek dosyasına konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın