Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9391 Esas 2019/4936 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9391
Karar No: 2019/4936
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9391 E. , 2019/4936 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu Şahinbey İçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 113 ada 34 parsel sayılı 1.233,57 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, tapu kaydı nedeniyle avlulu kargir sağlık ocağı vasfıyla Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir . Davacı irsen intikal, taksim, ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, 03.11.2015 tarihinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ve bilahare davacı vekili 14.11.2015 tarihli dilekçesi ile temyiz talebinden vazgeçmiştir.
  Kararı temyiz eden davacı vekilinin 14.11.2015 havale tarihli dilekçesiyle temyizden feragat ettiği ve temyizden feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmakla, temyiz inceleme isteminin feragat nedeniyle REDDİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At