Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9400 Esas 2019/4938 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9400
Karar No: 2019/4938
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9400 E. , 2019/4938 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Davalılar ..., ..., ..., ... adlarına ... Köyü adresine çıkartılan gerekçeli karar tebligatların tamamının “muhatabın adresinde geçici olarak bulunmadığından” bahisle köy muhtarı imzasına teslim edildiği ve komşusu ...’a haber verildiği, davalı ... adına çıkartılan tebligatın “muhatabın dışarda olduğundan bahisle” kardeşi ...’a, davalı ... adına çıkartılan tebligatın “muhatabın dışarda olduğundan bahisle” amcası ...’a teslim edildiği, aynı köyde ikamet eden tüm davalıların aynı anda adresinden geçici olarak ayrılmalarının olası bulunmaması ve tebligatların teslim edildiği kişinin ve tebligattan haberdar edilen komşunun aynı kişi olması karşısında, söz konusu gerekçeli karar tebligat işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, mahkemece adı geçen davalılara gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilerek temyiz süresinin beklenilmesi, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At