Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9462 Esas 2019/4913 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9462
Karar No: 2019/4913
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9462 E. , 2019/4913 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dava konusu 1262 ve 1300 parsel sayılı taşınmazlara ait kadastro tespit tutanak örnekleri dava dosyasında mevcut ise de yazıları okunamaz halde olduğundan, taşınmazlara ait kadastro tespit tutanaklarının okunaklı onaylı örnekleri ile kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının tüm tedavüllerinin, tespitler hükmen kesinleşmiş ise mahkeme karar örneğinin Tapu Müdürlüğünden istenilerek dosya içerisine konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At