Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9551 Esas 2019/4924 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9551
Karar No: 2019/4924
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9551 E. , 2019/4924 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucunda, Dursunbey İlçesi ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 140 ada 91 parsel sayılı ve 510,10 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, tapu kaydına dayanılarak davalı ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ... kadastro tespiti sırasında kendisine ait olan su kanalının dava konusu taşınmaz içinde bırakıldığını ileri sürerek bu kısmın tapu kaydının iptali ve maliki olduğu 140 ada 90 parsele eklenmesi istemiyle kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tapu iptali ve tescili davası açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At