Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2017/3614 Esas 2019/5068 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3614
Karar No: 2019/5068
Karar Tarihi: 03.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2017/3614 E. , 2019/5068 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dairemizin 06.10.2016 tarih, 2015/7303 Esas, 2016/7544 Karar sayılı geri çevirme ilamı sonucu, mahkemece kararı temyiz eden davacı ...’ya, verilen kesin süre içerisinde temyiz harç ve masraflarını yatırması gerektiği, aksi halde temyiz isteminden vazgeçmiş sayılacağına dair muhtıra çıkartılmış ve 19.06.2017 tarihinde harç ve masrafların yatırılmadığına dair tutanak tutulduğu anlaşılmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434/3. maddesinde yer alan “Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Bu kararın da temyiz edilmesi halinde 432. maddenin son fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.” hükmü gereğince mahkemece, temyiz harç ve masraflarını yatırmadığı tutanak altına alınan davacının temyiz istemi hakkında karar verilerek davacı ...’ya usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi ve temyiz süresinin beklenmesi, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At