Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2017/4591 Esas 2017/7729 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4591
Karar No: 2017/7729
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2017/4591 E.  ,  2017/7729 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dairemizin önceki günlü geri çevirme kararı ile çekişmeli 167 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ... Kadastro Müdürlüğü'nce 3402 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre yapılan 30.01.2013 tarih ve 762 sayılı düzeltme işlemine ilişkin düzeltme formu, düzeltme kararı, ölçü krokisi ve kararın tebliğine dair tebliğ-tebellüğ belgelerinin onaylı suretlerinin gönderilmesi istenilmiş ise de; dosya içerisinde sözü edilen düzeltme kararının davacı Hazine'ye tebliğine ilişkin tebliğ-tebellüğ belgesine rastlanamamıştır. Bu nedenle; ... Kadastro Müdürlüğü'nün 30.01.2013 tarih ve 762 sayılı düzeltme işleminin Hazine'ye tebliğine ilişkin tebliğ belgesinin getirilmesi, geri çevirme kararı gereklerinin yerine getirildiğinin yetkili hakim tarafından kontrol edilmesi, yargılamanın uzamasına neden olabilecek bu gibi davranışların sorumluluğu gerektirdiğinin göz önünde bulundurulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın