Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/4123 Esas 2019/4963 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4123
Karar No: 2019/4963
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/4123 E. , 2019/4963 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dairemizin önceki günlü geri çevirme kararının gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Bu nedenle;
  Dava konusu 154 ada 14 (eski 433) sayılı taşınmaz ile 154 ada 510 ve 511 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak, 3402 sayılı Yasa'ya 5831 sayılı Yasa'nın 8. maddesi ile eklenen Ek-4. madde kapsamında kullanım kadastrosu tutanağı veya güncelleme listesi düzenlenip düzenlenmediği ilgili kurumlardan sorularak, kullanım kadastrosu yapılmış ise kadastro tutanaklarının, güncelleme listesi düzenlenmişse bu listeler ile güncelleme askı ilan tutanak örneklerinin, tesis kadastro tutanaklarının, tedavülleriyle birlikte tapu kayıtlarının onaylı suretlerinin getirtilmesi, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At