Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/4524 Esas 2019/4964 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4524
Karar No: 2019/4964
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/4524 E. , 2019/4964 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ VE TİCARET A.Ş.
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dursunbey Kadastro Mahkemesi'nin 03.10.2016 tarihinde kesinleşen 2014/6 Esas, 2015/1 Karar sayılı dava dosyasının yeniden ele alınması için davacı Hazine tarafından 05.06.2017 tarihinde talepte bulunulduğu, ancak mahkemece dava konusu 205 ada 521 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 6292 sayılı Yasa uyarınca işlem yapılıp yapılmadığına dair talep tarihinden önce 2016 yılında yazışma yapıldığı anlaşılmakla;
  Dava konusu 205 ada 521 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak ilgilileri tarafından süresi içerisinde 6292 sayılı Yasa uyarınca başvuruda bulunulup bulunulmadığı veya başvuruda bulunulmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği araştırılarak varsa ilgili evrakın ve taşınmaza ait güncel tapu kaydının getirtilerek dosyasına konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At