Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/1899 Esas 2019/4995 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1899
Karar No: 2019/4995
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/1899 E. , 2019/4995 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi Orman İdaresi tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, hükmü temyiz eden davalı ... İdaresinin 28.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle 492 sayılı Harçlar kanununa göre alınan harçlardan muaf tutulduğu, bu nedenle yerel mahkemece sehven alınan temyiz harcının hükmün onanması neticesinde iadesine karar verilmesi gerekirken gözden kaçırılmış olduğu anlaşılmakla, Dairemizin 04.02.2019 tarih 2019/299-610 Esas ve Karar sayılı onama ilamının son satırında yer alan "..dahili davalı ... İdaresi de temyiz karar harcını peşin yatırdığından harç alınmasına yer olmadığına" ibaresinin çıkartılarak yerine "..Orman İdaresi harçtan muaf olduğundan peşin alınan toplam 262,90 TL başvuru ve maktu harcın kendisine iadesine.." ibaresinin yazılması suretiyle onama ilamındaki maddi hatanın giderilmesine ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteminin REDDİNE, aynı Kanun'un 442.maddesi uyarınca 389.10 TL para cezası ile 92.50 TL red harcının karar düzeltme isteğinde bulunandan alınmasına 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At