Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2659 Esas 2019/4968 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2659
Karar No: 2019/4968
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2659 E. , 2019/4968 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dairemizin önceki günlü geri çevirme kararının gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir.
  1- Dava konusu 123 ada 135 parsel sayılı taşınmazın geldisi olan 123 ada 103 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak, 3402 sayılı Yasa'ya 5831 sayılı Yasa'nın 8. maddesi ile eklenen Ek-4. madde kapsamında kullanım kadastrosu tutanağı veya güncelleme listesi düzenlenip düzenlenmediğinin ilgili kurumlardan sorularak, kullanım kadastrosu yapılmış ise kadastro tutanağının, güncelleme listesi düzenlenmişse bu listeler ile güncelleme askı ilan tutanak örneklerinin, tesis kadastro tutanağının, tedavülleriyle birlikte tapu kaydının onaylı suretlerinin getirtilmesi,
  2- Yine dava konusu taşınmazın geldisi olan 123 ada 103 parsel sayılı taşınmazın ifrazına ilişkin belgelerin getirtilmesi,
  3- Davalılardan ...’nın verasete esas nüfus kaydının onaylı suretinin ilgili kurumdan getirtilerek dosya içerisine konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At