Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2899 Esas 2019/4950 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2899
Karar No: 2019/4950
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2899 E. , 2019/4950 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  1- Önceki tarihli geri çevirme ile istenilen çekişmeli taşınmazlara komşu 107 ada 30, 107 ada 60 parsel, 107 ada 28 parsel, 107 ada 53 parsel, 107 ada 66 parsel, 107 ada 54 parsel 113 ada 19 parsel sayılı taşınmazların şahıslar adına kayıtlı oldukları anlaşılmakla, sayılan taşınmazlar mahkeme kararı ile şahıslar adına tescil edilmiş iseler, kesinleşme şerhini içerir mahkeme ilamı ve Yargıtay denetiminden geçmiş iseler Yargıtay ilamlarının onaylı örneklerinin ve şahıslar adına tescillerine dayanak kayıtların,
  2- Çekişmeli 113 ada 15 parsel sayılı taşınmaza komşu 113 ada 56 parsel sayılı taşınmaza revizyon gören Temmuz 1936 tarih 1 sıra numaralı tapu kaydının tesisinden itibaren tüm tedavüllerini gösterir şekilde ayrıntılı kayıtların (köy, mahalle, mevki, cins, sınırlar, yüzölçümü, malik, hisse, geldi, gitti ve revizyona ilişkin tüm bilgileri içerir ve okunaklı şekilde) Mahalli Tapu Müdürlüğünden (eski yazı tapu kayıtları varsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığından),
  3- Çekişmeli 107 ada 67 parsel, 107 ada 26 parsel, 113 ada 15 parsel, 114 ada 1 parsel sayılı taşınmazları dıştan çevreleyecek şekilde geniş çaplı pafta örneğinin Kadastro Müdürlüğünden getirtilerek ve çekişmeli taşınmazların sınırındaki yoldan sonra gelen taşınmazların ada ve parsel numaraları tespit edilerek tespit edilen bu taşınmazların kadastro tutanaklarının tasdikli suretleri ile dayanağını oluşturan kayıt ve belgelerin tesisinden itibaren tüm tedavüllerinin, kadastro tespitleri kesinleşmiş ise kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının, davalı iseler bu hususta düzenlenecek dosya inceleme tutanağının, hükmen kesinleşenlere ait mahkeme kararları ve krokileri ile Yargıtay ilamlarının onaylı örneklerinin getirtilerek dosyaya konulması, bu işlemler tamamlandıktan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At