Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/920 Esas 2019/4983 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/920
Karar No: 2019/4983
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/920 E. , 2019/4983 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın düzeltilerek onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi Orman İdaresi tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Dava konusu 1742 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde, "Orman Genel Müdürlüğü ...'nün 25.05.2010 tarih ve 4801 sayılı yazısına istinaden eylemli ormandır." şerhi bulunduğundan, ilgili tahsis kararlarına ilişkin belgeler ile taşınmazın bulunduğu Beykoz İlçesi ... Mahallesinde 6831 sayılı yasa uyarınca 1990 yılında yapılıp kesinleşen 2/B uygulaması sonrasında, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların 3402 sayılı Kanuna eklenen Ek-4. madde uyarınca 2010 yılıda yapılan kullanım kadastrosuna kadar geçen süre zarfında Hazine tarafından Orman İdaresine ayrıca tahsisin yapılıp yapılmadığının (temyiz incelemesinden geçen bir kısım dosyalarımızda aynı mahallede yer alan bir kısım taşınmazlar hakkında bu yönde tahsislerin bulunduğu bilindiğinden) Orman İdaresinden sorulması ve yapılmış ise ilgili kayıt ve belgelerin getirtilerek dosya içine konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At