Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/10316 Esas 2015/2419 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10316
Karar No: 2015/2419
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/10316 E.  ,  2015/2419 K.

  "İçtihat Metni"


  İNCELENEN KARARIN;
  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1- Hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan sanığın, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde mahkemenin duruşma açarak hükmü açıklaması gerektiği gözetilmeden, dosya üzerinden inceleme ile hükmün açıklanması,
  2-Kabul ve uygulamaya göre de;
  a-Kullanım gereği yolda park halinde bulunan motosikletin çalınması eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı yasanın 141/1.maddesi ile uygulama yapılması
  b-Suça konu motosikleti sanıkla birlikte çalan suçun diğer sanığı Serdar'ın, motosikleti bıraktıkları yeri söyleyerek, soruşturma aşamasında müştekiye iadesini sağladığının ,müştekinin de motosikletini hasarsız olarak teslim aldığını ifade etmiş olması ve sanık Mümtaz'ın ise iadeye karşı duruş sergilemediğinin anlaşılmış olması karşısında,sanık hakkında da TCK'nın 168.maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş Cumhuriyet Savcısı ve Sanık ...'nun temyiz sebepleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın