Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1353 Esas 2015/2465 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1353
Karar No: 2015/2465
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1353 E.  ,  2015/2465 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dosya kapsamına göre, 03.07.2009 günü gündüz bir vakitte kamyoncular garajında park halinde bulunan aracı içinde uyumakta olan müştekinin, havanın sıcak olması nedeniyle aralık bıraktığı camdan el uzatılarak cep telefonunun çalındığı, müştekinin müracaatı üzerine suça konu telefonun çalındıktan sonra ilk kez ve halen sanık adına kayıtlı hatla kullanıldığının tespit edildiği, sanığın atılı suçlamayı kabul etmediği, suç tarihinde Ceyhan'da bir otoparkta çalıştığı, müştekiyi de kamyoncular garajına gelip gittiği için tanıdığı, tam tarihini bilmediği bir gün müştekinin kendisine gelerek, kimliğini isteyip hat çıkaracağını söylediği, görüşme dökümünde çıkan numaranın müştekinin bu şekilde kendisine ait kimlik bilgileri ile çıkarmış olduğu numara olabileceği yolunda savunmada bulunduğu, müştekinin sanığın savunmasını doğrulamadığı, sanığı tanımadığını beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, aşamalarda sanıktan şikayetçi olan, sanığı tanımadığını söyleyip, kamu davasına katılma hususunda irade gösteren müştekinin sanığa iftira atmasını gerektirecek her hangi bir husumet iddiası bulunmadığı gibi bir an için sanığın savunmasının doğruluğu üzerinde durulsa dahi suça konu hattın suç tarihinden önce kullanılmadığı sabit olmakla, sanığın hayatın olağan akışına uygun düşmeyen savunmasına itibar edilmek suretiyle delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan ...'ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın