Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1615 Esas 2015/2505 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1615
Karar No: 2015/2505
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1615 E.  ,  2015/2505 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Malıkemece tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ...'e ait alınan nüfus kaydında 07.11.2007 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; tebliğnamedeki bozma isteyen düşünce benimsenmemiştir
  Sanığın kullanım gereği açıkta ve direksiyon kilidiyle kilitlenmek suretiyle park edilen motosikleti çalması eyleminin TCK'nın 142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeden aynı kanunun 141. maddesi ile hüküm kurulması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık ...'ın temyiz nedeni yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA 20.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın