Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1657 Esas 2015/2542 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1657
Karar No: 2015/2542
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1657 E.  ,  2015/2542 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Nitelikli hırsızlık, basit yaralama
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanık ...’nin inşaat alanından inşaat kalıp demirlerini çalma şeklindeki eyleminin TCK’nın 142/1-e maddesinde tanımlanan adet, tahsis ve kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçuna uyduğu halde TCK’nın 141/1 maddesi ile hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Sanık ... hakkında TCK’nın 141/1 maddesi ile hüküm kurulduktan sonra suçun geceleyin işlenmesi nedeniyle sanığın cezasından ¼ oranında artırım yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi, mahallinde giderilebilir yazım hatası kabul edilmiştir.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 20.05.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın