Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1691 Esas 2015/2540 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1691
Karar No: 2015/2540
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1691 E.  ,  2015/2540 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanığın aşamalarda suçu kabul etmeyerek müştekiye borcu olduğunu kabul edip, müştekinin borcunu alamayacağını düşünerek bu yola başvurduğunu beyan etmesi, müştekinin ... Gross marketin sahibi olması, dinlenen tanıkların aynı işyerinde çalışan işçiler olması, müştekinin Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçesinde, lavabodan döndükten sonra sanığın işyerinde olmadığını, acele işi vardır diyerek şüphelenmediğini, bir süre sonra kasadan para ve çeklerin çalındığını farkettiğini belirtmesi, aynı işyerinde çalışan tanık ...'ın Emniyet Müdürlüğü'nde alınan beyanında, büroyu temizlemek için içeri girdiği sırada sanığı elinde bir tomar parayla gördüğünü, kendisine müştekiyi sorduğunda; marketin üst katında olduğunu ve parayı getireceğini söyleyerek bürodan dışarı çıktığını, bunun üzerine müştekinin yanına giderek çelik kasanın kapısının açık olduğunu, sanığın kendisine parayı getireceğini söyleyerek ayrıldığını belirtmesi, tanık ...’ın duruşmadaki beyanında, patronları olan işyeri sahibinin kendilerine sanığın parasını çaldığını söyleyip, sanığı suçlayıcı beyanlarda bulunmalarını istediğini beyan etmesi, müştekinin 11.10.2006 tarihli Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde, araya büyüklerin girmesi nedeniyle sanığın paraları aldığını itiraf ettiğini belirtmesi karşısında; müştekinin dilekçesinde belirttiği araya giren büyüklerin kimler olduğu tespit edilerek, tanık olarak dinlendikten sonra, kanıtlar bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın hükümlülüğüne karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın