Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1771 Esas 2015/5348 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1771
Karar No: 2015/5348
Karar Tarihi: 09.07.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1771 E.  ,  2015/5348 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yokluğunda hüküm kurulan sanık ...'ın ikamet adresine 01.11.2010 tarihinde Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre gerekçeli kararın tebliğ edildiği, süresinde temyiz edilmediği için kendisi yönüyle hükmün kesinleştirildiği, sanığın bu kararı 20.04.2011 tarihinde temyiz ettiği,....Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 09.05.2011 tarih 2004/446 esas 2009/1502 karar sayılı ek kararı ile infazın durdurulmasına ve dosyanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verildiği, daha sonra mahkemece dilekçe, ek karar vs. evrakların aynı dava dosyasında hakkında karar verilen ve hükmü temyiz eden sanık ...'nın dosyasına eklenmek üzere gönderildiği ve eklendiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık ... hakkında tebliğname düzenlendiği, sanık ... hakkında ise tebliğname düzenlenmediğinin anlaşılması karşısında; sanık ...'ın temyiz talebine yönelik ek tebliğname düzenlendikten sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 09.07.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın