Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1819 Esas 2015/2455 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1819
Karar No: 2015/2455
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1819 E.  ,  2015/2455 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  1- Suça sürüklenen çocuk ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Suça sürüklenen çocuğa yüklenen TCK’nın 142/1-b maddesinde tanımlanan hırsızlık suçu aynı Yasanın 66/1-e, 66/2 maddelerine göre hesaplanan 5 yıl 4 aylık asli dava zamanaşımına bağlı olup sorgu tarihi olan 18.03.2008 tarihinden inceleme tarihine kadar bu sürenin geçmiş bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılanlar ... ve ... vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, bozma sebebi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,
  2- Sanık ... hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
  Oluşa, dosya kapsamına ve katılanların aşamalarda evlerine hırsızlık için girerek çantalarını çalan şahsın sanık olduğunu kesin olarak teşhis etmesine göre, sanığın atılı suçları işlediğinin anlaşılması karşısında; yüklenen suçlardan mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde yanlış ve yetersiz gerekçe ile beraatine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın