Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/19585 Esas 2017/1772 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/19585
Karar No: 2017/1772
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Ceza Dairesi         2015/19585 E.  ,  2017/1772 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanığın, meskeninde abone olmaksızın sayaçtan elektrik kullandığına dair kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenmiş olması karşısında; yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporunda kurum zararının 116,30 TL olarak hesap edilmesine rağmen katılanın talep ettiği miktarın çok fazla olması nedeniyle, sanığın hak kaybına uğramasının önlenmesi yönüyle sanığa “şikayetçi kurumun 17.04.2009 tarihli tutanak nedeniyle oluşan ve bilirkişi tarafından hesaplanan zararını gidermesi durumunda 6352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine" ilişkin giderilmesi gerekli vergili ve cezasız zarar miktarını açıkça içeren nitelikte bildirimde bulunulduktan sonra, yasal sürenin geçmesi nedeni ile makul bir süre de tanınıp bu süre beklenilerek, sonucuna göre, hakkında 6352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At