Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/4657 Esas 2015/2431 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4657
Karar No: 2015/2431
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/4657 E.  ,  2015/2431 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığını bozma
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  I-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesine göre, suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrilemeyeceği hususu gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan mahkumiyet hükmünde, para cezası ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrileceği belirtilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedeni bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkralarından ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğine ilişkin kısımların çıkarılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  II-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında kurulan hükmün incelenmesine gelince;
  1-Katılanın imamlığını yaptığı camiye 26.04.2009 günü girilerek hoparlör, yardım sandığındaki para, bilgisayar kasası ve monitör gibi şeylerin çalındığı, ertesi gün ise cami görevlisi ...'ın çevreyi kontrol ettiği sırada iki kişinin caminin önündeki inşaat alanına girdiğini gördüğü bunları takip edip peşinden bu alana gireceği sırada girenlerin ellerinde poşet ile dışarı çıktığı, ...'ın müdahale ederek suça sürüklenen çocuk ...'i yakaladığı ancak diğer failin kaçtığı, poşetlerden ise bir gece önce çalınanların bir kısmının çıktığı, ...'in yakalandıktan sonraki beyanlarında kaçan kişinin ... olduğunu söylemesi üzerine adı geçenin yakalandığı ancak, suça sürüklenen çocuğun aşamalarda üzerine atılı suçu kabul etmediğini söylediğinin anlaşılması karşısında;
  Öncelikle çalınan malları almaya geldikleri sırada müdahale edip suça sürüklenen çocuklardan birini yakalayan tanık...'ya suça sürüklenen çocuk ... yönünden tanıma ve teşhis işlemleri yaptırılmadan, diğer suça sürüklenen çocuk ...'in beyanları ile yetilenerek aşamalarda suçunu inkar eden suça sürüklenen çocuk ... hakkında eksik soruşturma ile yetinilip yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  2-Uygulamaya göre de;
  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesine göre, suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrilemeyeceği hususu gözetilmeden, suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan mahkumiyet hükmünde, para cezası ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrileceği belirtilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedeni bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  .  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın