Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/751 Esas 2015/2527 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/751
Karar No: 2015/2527
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/751 E.  ,  2015/2527 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanığın aşamalarda suçları kabul etmediğine ilişkin savunmasının aksine, yüklenen suçları işlediğini gösterir, diğer sanık ...'ın sonradan geri aldığı suç atma niteliğinde kalan anlatımı dışında, mahkumiyetine yeterli, kesin inandırıcı ve hukuka uygun kanıt bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine, yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve müdafiinin temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın