Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/8109 Esas 2015/2485 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8109
Karar No: 2015/2485
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/8109 E.  ,  2015/2485 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Müştekinin cep telefonunun 09.09.2010-10.09.2010 tarihleri arasında çalındığı, suça konu telefonun imei numarası baz alınarak görüşme dökümlerinin 14.09.2010 tarihinden itibaren istenildiği, 16.09.2010 ile 22.09.2010 tarihleri arasında telefonun suça sürüklenen çocuğun annesi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi karşısında; suç tarihi olan 09.09.2010-10.10.2010 tarihlerinden itibaren görüşme dökümleri istenilerek, telefonu ilk kullanan kişinin belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın