Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/8160 Esas 2015/2421 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8160
Karar No: 2015/2421
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/8160 E.  ,  2015/2421 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Sanık ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  5275 sayılı Yasanın 106/4. maddesi gereğince, suç tarihinde 18 yaşını tamamlamamış olan sanığın, hükmedilen adli para cezasını ödememesi halinde bu cezasının hapse çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve müdafiinin temyiz nedenleri ve bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümden "Hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu cezasının hapse çevrileceği ihtarına" cümlesinin çıkarılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2-Sanık ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-Sanık Mesut'un aşamalarda, internet kafeye birlikte gittiği arkadaşı sanık ... ve hakkında beraat kararı verilmiş olup, temyiz incelemesi olmayan sanık Hasan'ın kendisine gözcülük yaptıları sırada, bilgisayarın 2 adet RAM'ını söktüğünü, birlikte

  sattıklarını ve parayı paylaştıklarını ifade etmiş olması, müştekinin de kamera kaydında ilk kez işyerine gelen sanık ve arkadaşlarının 3 kişi olarak yanyana oturduklarının ve birşeylerle uğraştıklarının açıkça görüldüğünü belirtmiş olması karşısında sanık Murathan'ın beyanının ne şekilde üstün tutulduğu tartışılmadan, sanık hakkında hırsızlık suçu yerine suç eşyasını satın almak suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,
  2-Kabul ve uygulamaya göre de;
  a)TCK 165. maddesine göre hapis cezasının yanı sıra adli para cezasına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  b)5275 sayılı Yasanın 106/4. maddesi gereğince, suç tarihinde 18 yaşını tamamlamamış olan sanığın, hükmedilen adli para cezasını ödememesi halinde bu cezasının hapse çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesinin gözetilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın