Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/8259 Esas 2015/2487 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8259
Karar No: 2015/2487
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/8259 E.  ,  2015/2487 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Ceza vermekten vazgeçilmesine

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Suça sürüklenen çocuğun 12 metre uzunluğunda 60,18 TL değerinde katılan kuruma ait telefon kablosu kestiği ancak eylemine devam ederken olay yerinde yakalandığı, suçun bu şekilde teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle suça sürüklenen çocuğun iradesini özgülediği miktarın saptanamadığının anlaşılması karşısında; koşulları oluşmadığı halde 5237 sayılı TCK'nın 145. maddesinin uygulanması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan Türk ... A.Ş. vekilinin temyiz nedeni bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın