Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/83 Esas 2015/5343 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/83
Karar No: 2015/5343
Karar Tarihi: 09.07.2015


17. Ceza Dairesi         2015/83 E.  ,  2015/5343 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  ....Sulh Ceza Mahkemesi'nin 05.03.2003 tarih 2001/1485 Esas 2003/253 Karar sayılı kararının sanık ...'a usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği, Yargıtay 6.Ceza Dairesinin 24.01.2012 tarih ve 2009/2376 Esas 2012/729 Karar sayılı ilamı üzerine sanığa 16.03.2012 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, 19.03.2012 tarihinde hükmü temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında;....Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10.09.2008 tarih 2006/72 Esas ve 2008/266 Karar sayılı kararının sanık ... yönüyle yok hükmünde kabul edilerek, sanık ... hakkında ....Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2001/1485 Esas 2003/253 Karar sayılı kararı ve sanıklar... ve... hakkında ....Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/72 Esas ve 2008/266 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak yapılan incelemede;
  Sanıkların eylemlerine uyan 765 sayılı TCK'nın 491/2-son, 522, 102/4, 104/2. maddelerine göre, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın aynı suça uyan 142/1-e, 66/1-e, 66/2, 67/4. maddelerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması sonucu, anılan yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında, zamanaşımı bakımından 765 sayılı yasa hükümlerinin sanıklar yararına olması ve aynı yasanın 102/4, 104/2. maddelerine göre öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımının suç tarihi olan 18.10.2001 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... müdafileri ile sanık ...'ın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanıklar hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, 09.07.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın