Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/8608 Esas 2015/2480 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8608
Karar No: 2015/2480
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/8608 E.  ,  2015/2480 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : 5395 s.k.nun 5. maddesi uyarınca tedbir

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Suça sürüklenen çocuk ... hakkında 5395 sayılı Yasanın 5/1-b maddesi gereğince uygulanmasına karar verilen tedbir kararının, aynı Yasanın 14/1. maddesine göre itirazı olanaklı olduğundan, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak REDDİNE; 5271 sayılı CMK'nın 264/1. maddesi uyarınca sanık savunmanı yönünden yasa yolu ile merciinde yanılma, haklarını ortadan kaldırmayacağından, aynı maddenin 2. fıkrasına göre suça sürüklenen çocuk ... yönünden kurulan hükmün itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye iletilmek üzere, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın