Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/8679 Esas 2015/2436 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8679
Karar No: 2015/2436
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/8679 E.  ,  2015/2436 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme
  HÜKÜM : Mahkumiyet  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükümde uygulama maddesinin 116/2 yerine 142/1-b olarak gösterilmesi,gerekçe,ceza miktarı ve hükmün bütünü gözönüne alındığında yerinde düzeltilmesi olanaklı yazım hatası olarak değerlendirilmiştir .
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın