Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/8689 Esas 2015/2439 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8689
Karar No: 2015/2439
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/8689 E.  ,  2015/2439 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Yakınanın çevredeki tanıklardan bisikletini suça sürüklenen çocuklardan ...'ın çaldığını öğrenerek müracaatta bulunduğu, olayın ertesi günü yakalanan suça sürüklenen çocuğun ise olayı kabul ederek bisikleti sakladığı yeri gösterdiği ve bisikletin yakınana iade edildiği, yakınanın da bu iade husununu doğruladığının anlaşılması karşısında suça sürüklenen çocuklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 168/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar ... ve ... müdafiilerinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın