Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/9417 Esas 2015/2441 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/9417
Karar No: 2015/2441
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/9417 E.  ,  2015/2441 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" müessesesindeki, sanık yönünden yasanın öngördüğü objektif ve sübjektif koşullar değerlendirilmeden, "Cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmiş olması” şeklindeki gerekçe ile 5271 sayılı CMK'nın 231/5-14. madde ve fıkralarının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çoçuk ... müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın