Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2016/10548 Esas 2017/1720 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/10548
Karar No: 2017/1720
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Ceza Dairesi         2016/10548 E.  ,  2017/1720 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Suça sürüklenen çocukların müştekinin evinin önüne park ettiği kapıları açık vaziyetteki aracı çalmaları şeklindeki olayda, eylemlerine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 141/1, 31/2. maddelerindeki hırsızlık suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Yasa'nın 66/1-e,66/2 67/4. maddelerinde öngörülen 4 yıllık asli zamanaşımının ilk mahkumiyet kararının verildiği tarih olan 19.01.2012 inceleme konusu kararın verildiği 31.03.2016 tarihine kadar geçmiş bulunduğu gözetilmeden, yargılamaya devam edilerek sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar ... ve ... müdafilerinin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At