Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2016/12779 Esas 2017/1712 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12779
Karar No: 2017/1712
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Ceza Dairesi         2016/12779 E.  ,  2017/1712 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-İddianame yerine geçen Konya 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 10.10.2013 tarih ve 2013/532 Esas 2013/849 Karar sayılı görevsizlik kararı okunmadan sanığın sorgusu yapılmak suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 191/3-b maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,
  Kabule göre de;
  2-Sanığın olay günü müştekinin işyerine gelerek cep telefonunu konuşma bahanesiyle alarak çalması eylemi nedeniyle sanık hakkında, TCK'nın 142/1-b maddesinin uygulanması gerekirken, aynı Yasa'nın 141/1. maddesi ile uygulama yapılması,
  3-Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 53/4. maddesine aykırı olarak aynı maddenin 1. fıkrasının uygulanması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...’ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının gözetilmesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At