Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2016/17498 Esas 2017/1709 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/17498
Karar No: 2017/1709
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Ceza Dairesi         2016/17498 E.  ,  2017/1709 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanığın Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki savunmasında bildirdiği en son adresine tebligat yapılmadan doğrudan mernis adresine yapılan tebligatın usulüne uygun olmaması nedeniyle temyiz talebinin süresinde olduğu ve sonrasında yapılan işlemlerin yok hükmünde olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede;
  1-Soruşturma evraklarının aslının ya da onaylı suretlerinin denetime olanak sağlayacak şekilde getirtilerek incelendikten sonra karar verilmesi gerekirken buna aykırı davranılması,
  Kabule göre de;
  2-Sanığın suçlamaları kabul etmemesi, eylem saatini tam olarak bilmeyen müştekilerin bildirdikleri zaman aralığında gündüz vaktine rastlayan zaman diliminin de yer alması karşısında; müşteki ... dışındaki diğer müştekilere yönelik hırsızlık ve müşteki ...'e yönelik hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarının gece vakti işlendiği hususundaki delillerin neler olduğu ortaya koyulup tartışmadan suçların gece vakti işlendiğinden bahisle TCK'nın 143 ve 116/4. maddesi gereğince uygulama yapılmış olması,
  3-Sanık hakkında müştekiler ... ve ...'a yönelik hırsızlık eyleminde malın değerinin azlığı nedeniyle cezasından indirim yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi,
  4-T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeniyle iptal kararı doğrultusunda TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At