Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/10500 Esas 2015/9582 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/10500
Karar No: 2015/9582
Karar Tarihi: 13.07.2015


17. Hukuk Dairesi         2014/10500 E.  ,  2015/9582 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 28/01/2014
  NUMARASI : 2011/458-2014/111

  Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Hükmü temyiz eden davalılar C.. E..’nun 21.05.2015 tarihli, S.. Ç..’ında 17.06.2015 tarihli dilekçeleriyle temyiz istemlerinden vazgeçtikleri anlaşıldığından temyiz istemlerinin vazgeçme nedeniyle reddi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar C.. E.. ve S.. Ç..’ın temyiz dilekçelerinin feragat nedeniyle REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 13/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın