Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/17013 Esas 2015/9583 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/17013
Karar No: 2015/9583
Karar Tarihi: 13.07.2015


17. Hukuk Dairesi         2014/17013 E.  ,  2015/9583 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi
  TARİHİ : 12/09/2013
  NUMARASI : 2013/510-2013/264

  -K A R A R-

  Hükmü temyiz eden davalılar A.. Z.., F.. O.. ve C.. O.. vekili Avukat Z. S. 11.06.2015 tarihli dilekçesi ile temyiz isteğinden vazgeçtiğini bildirmiş ise de dosya içindeki A.. Z..’nın kendi adına verdiği vekaletnamesinde temyizden feragate yetkili bulunduğuna dair bilgiye rastlanılamamıştır. Bu durum davalı A.. Z.. vekili Avukat Z. Set’den sorularak varsa temyizden feragat yetkisini de içeren vekaletname aslı veya onaylı örneğinin dosya içine konulması, ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 13/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın