Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/9340 Esas 2015/9493 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9340
Karar No: 2015/9493
Karar Tarihi: 10.07.2015


17. Hukuk Dairesi         2015/9340 E.  ,  2015/9493 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ :07/04/2015
  NUMARASI :2014/143-2015/187

  -K A R A R-

  Dosya içeriğine göre dava, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun'a göre ödenen tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir.
  Buna göre; temyiz inceleme görevi 2797 sayılı Yargıtay Yasasının 14. maddesi ile Başkanlar Kurulu’nun 19.01.2015 gün ve 8 sayılı kararı uyarınca Dairemiz görev alanı dışındadır. Dosyanın inceleme yerinin belirlenmesi için 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6644 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik Yargıtay Kanununun 60/II. fıkrası uyarınca dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 10/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın