Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/9905 Esas 2015/9553 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9905
Karar No: 2015/9553
Karar Tarihi: 13.07.2015


17. Hukuk Dairesi         2015/9905 E.  ,  2015/9553 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/12/2014
  NUMARASI : 2010/566-2014/926

  -K A R A R-

  Dosya içeriğine göre dava, davalıların işleteni ve maliki olduğu otelde çıkan yangın sonucu müşteri olarak kalan davacının ağır biçimde yaralanması nedeniyle (hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
  Buna göre; temyiz inceleme görevi 2797 sayılı Yargıtay Yasasının 14. maddesi ile Başkanlar Kurulu’nun 19.01.2015 gün ve 8 sayılı kararı uyarınca Dairemiz görev alanı dışındadır. Dosyanın inceleme yerinin belirlenmesi için 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6644 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik Yargıtay Kanununun 60/II. fıkrası uyarınca dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 13/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın