Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/9963 Esas 2015/9513 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9963
Karar No: 2015/9513
Karar Tarihi: 10.07.2015


17. Hukuk Dairesi         2015/9963 E.  ,  2015/9513 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 08/05/2014
  NUMARASI : 2014/510-2014/560

  -K A R A R-

  Dosya içeriğine göre uyuşmazlık merci tayini istemine ilişkindir.
  Buna göre; temyiz inceleme görevi 2797 sayılı Yargıtay Yasasının 14. maddesi ile Başkanlar Kurulu’nun 19.01.2015 gün ve 8 sayılı kararı uyarınca Dairemiz görev alanı dışındadır. Dosyanın inceleme yerinin belirlenmesi için 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6644 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik Yargıtay Kanununun 60/II. fıkrası uyarınca dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 10/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın