Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/15808 Esas 2017/1507 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/15808
Karar No: 2017/1507
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2016/15808 E.  ,  2017/1507 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacılar ..., ..., ... ile davalılar ..., ..., ..., ..., ... aralarındaki dava hakkında .... 1.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 17/12/2013 gün ve 2012/921-2013/1074 sayılı hükmün Dairenin 16.6.2016 gün ve 2014/7916-2016/7396 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -

  Dosya içeriğine, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davalılar alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 4,60 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen davalılardan alınmasına 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At