Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/17637 Esas 2017/1501 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/17637
Karar No: 2017/1501
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2016/17637 E.  ,  2017/1501 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacılar ... (... ve ...'a velayeten) ile davalılar ..., ..., .... Sigorta A.Ş., ..., ..., ... aralarındaki dava hakkında ... (....) 1.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18.4.2014 gün ve 2011/84 2014/432 sayılı hükmün Dairenin 24.3.2016 gün ve 2014/23399 2016/3786 sayılı kararı ile onanmasına/bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davacılar tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dosya içeriğine, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davacılardan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 4,60 TL kalan red harcının karar düzeltme isteyen davacılardan alınmasına 15.2.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  .
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At