Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7979 Esas 2017/1489 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/7979
Karar No: 2017/1489
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2016/7979 E.  ,  2017/1489 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin sahibi olduğu .... plakalı kardeşi ....'nın kullandığı araç ile davalının kullandığı ve eşi .... adına kayıtlı olan .... plakalı aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, bu kazadan dolayı davalının, aracında oluşan hasar için .... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/59 D.İŞ sayılı dosyasında hasar ve değer kaybı hususunda tespit yaptırdığını ve ...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/493 Esas sayılı dosyası ile alacak davası açtığını, müvekkilinin 4.200,00 TL bedel karşılığında anlaşarak 4.200,00 TL parayı davalının hesabına havale yaparak ödemede bulunduğunu, müvekkilinin olayı bu şekilde hallettiğini düşünürken kendi aracının sigorta şirketi olan ....Sigorta A.Ş'den davalının aracı için hasar dosyası açtırıldığını, aracın hasarının sigorta kapsamından tanzim edildiğini, sürücünün ehliyetsiz olması nedeni ile rücu şartları dahilinde ödenmesi gerektiğini bildiren ihtarın geldiğini, müvekkilinin bu bedeli ödemeyi kabul etmediğini ve karşı taraf ile anlaştığını ve ödeme yaptığını bildirdiğini, davalının müvekkilinden fazlası ile para tahsil ettirdikten sonra üstüne bir de aracı müvekkilinin sigorta şirketinden hasar tazminini yaptırdığını ve haksız kazanç elde ettiğini, müvekkilinin .... 22. İcra Müdürlüğünün 2013/1076 Esas sayılı dosyasında rücu alacağının tahsili için yapılan takip dosyasında 780,00 TL dosyaya ödeme yaptığını, müvekkilinin kardeşinin ehliyetsiz olmasından dolayı ve davalının doktor olarak itibar edilecek biri olmasına da güvenerek 4.200,00 TL ödediğini, davalı tarafından müvekkilinden haksız ve kanunsuz olarak, aldatma sonucu tahsil edilen bedelin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili dilekçesinde; öncelikle davanın eşine yöneltilmesi gerektiğini, bu nedenle öncelikle husumet itirazında bulunduğunu, davacının 4.200,00 TL bedeli anlaşmaları neticesinde eşi .... adına hesaba yatırdıklarını, kaza yapan davacının ehliyetli olmadığından sigorta şirketinin tamirat ücretini karşı taraftan talep ettiklerini, aracının parçasının değişmesi gerekirken parçaları değiştirmeyip tamir yoluna gittiğini, bu bedeli karşı taraftan talep etmediğini, sigortanın talep ettiğini, davacının anlaşmaya rağmen haksız bir şekilde dava açtığını, açılan davanın reddine karar verilmesini beyan etmiştir.
  Mahkemece; davacının dilekçesinde beyan ettiği icra dosyasına ulaşılamadığı yani sigorta şirketi tarafından davalıya zarar ödemesi yapıldığı ve yapılan bu ödeme nedeniyle davacıya karşı rücu alacağına ilişkin yürütülen bir takip bulunduğu ve takip nedeniyle ayrıca davacı tarafından ödeme yapıldığı hususunun ispatlanamadığı yine ...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/493 Esas sayılı dava dosyasında davalının eşi olan araç sahibi tarafından açılan davanın tarafların anlaşması doğrultusunda davadan feragat edilmesi nedeni ile reddine karar verilmiş olduğu, bu doğrultuda taraflar arasında ...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/59 Değişik İş sayılı tespit dosyası ile belirlenen zararın ödenmesine ilişkin anlaşmanın geçerliliğini ortadan kaldıran ve yine bu anlaşma nedeniyle yapılan 4.200,00 TL ödemenin fazladan yapılan ödeme olduğunu gösteren bir durumun varlığının ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At