Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/8023 Esas 2017/1486 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8023
Karar No: 2017/1486
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2016/8023 E.  ,  2017/1486 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü

  -K A R A R-

  Asıl ve birleşen davaların davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 25/01/2015 günü, müvekkilinin .... plaka sayılı aracına, davalılardan ...'nin malik olduğu, ...'nin ise sevk ve idaresinde bulunan ..... plaka sayılı aracın sağ taraf mahallinden çarpmak suretiyle hasarlanmasına neden olduğunu; meydana gelen kazada tüm kusurun tamamen davalı sürücü ...'ye ait olduğunu; davacının aracının bugünkü değeri 63.000,00 TL olmakla birlikte, kaza sonrasında hasarlanması nedeniyle değer kaybına uğrayarak 56.000,00 TL'ye düştüğünü; ayrıca müvekkilinin aracı ile ticaret yapması nedeniyle, aracın serviste olduğu zaman zarfında zarar ederek mağdur olduğunu beyanla; meydana gelen kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı ile aracın tamirde kaldığı süre boyunca mahrum kalınan kardan oluşan toplam 7.000,00 TL'nin, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davalılardan tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Asıl ve birleşen davaların davalıları cevap dilekçelerinde özetle; açılan davayı kabul etmediklerini; dava dilekçesinde belirtilen kusur durumu ile ilgili beyanı kabul etmediklerini; zira kaza sonrasında yapılmış bir tespit veya bilirkişi incelemesinin olmadığını; davacının aracının meydana gelen kaza sonrasında oluştuğu iddia edilen değer kaybının izafi olduğunu ve kaza sonrasında sigorta şirketi tarafından davacının tüm zararının karşılandığını beyanla; haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; aracın hasar bedelinin sigortadan karşılandığının anlaşıldığı, kar mahrumiyetine ilişkin bilirkişi raporu ile belirlenen 2000 TL meblağa aracın alım-satım nedeni ile davacının yedinde bulunduğu hususu birlikte değerlendirilerek mahkemece itibar edilmediği, alınan bilirkişi raporuna göre davacının %25 davalı ... nin %75 kusurlu olduğunun tespit edildiği, Bilirkişice değer kaybı olarak belirlenen 3.500,00 TL'den, davacının müterafik kusurunun (% 25) düşüldüğü, durumda davacının her iki davalıdan talep edebileceği toplam meblağın 2.625,00 TL olduğu tespit edilmiş, bu meblağ üzerinden asıl ve birleşen davalarda tahsilde tekerrüre esas olmamak üzere, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş söz konusu hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranlarının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 2,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  .  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At