Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/3687 Esas 2017/10338 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3687
Karar No: 2017/10338
Karar Tarihi: 09.11.2017


17. Hukuk Dairesi         2017/3687 E.  ,  2017/10338 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ...'na velayeten ... ve ... ile davalı ... arasındaki dava hakkında ... 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 09/09/2014 gün ve 2010/703-2014/411 E-K. sayılı hükmün Dairenin 27.04.2017 gün ve 2014/24163 E.-2017/4688 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiş olup, bu defa mahkemece bozma ilamının maddi hata nedeniyle düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dairemizin 27.04.2017 gün ve 2014/24163 E.-2017/4688 K. sayılı ilamı ile yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verildiği halde, hükmün yazımı ve harç hesaplaması sırasında hatalı biçimde onama harcı "11.340,55TL" olarak hesaplanmıştır. ... mahkemece 150.000,00-TL tazminata hükmedilmiş olmakla birlikte onama harcının "10.246,50TL olması gerekmektedir. Buna göre, Dairemizin 27.04.2017 gün ve 2014/24163 E.-2017/4688 K. sayılı ilamının 2. sayfasının 6. satırındaki "aşağıda dökümü yazılı 11.065,55 TL harcın temyiz eden davalıdan alınmasına" ibaresinin hükümden çıkartılması ile yerine "aşağıda dökümü yazılı 9.971,50 TL harcın temyiz eden davalıdan alınmasına" ibaresinin yazılmasına ve yine ilamın 2. sayfasının sonundaki harç dökümünü gösteren "Davalı : 11.340,55 TL O.H - 275,00 TL P.H. = 11.065,55 TL Kalan" ibaresinin hükümden çıkartılması ile yerine "Davalı : 10.246,50 TL O.H - 275,00 TL P.H. = 9.971,50 TL Kalan" ibaresinin eklenmesi suretiyle MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın