Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1193 Esas 2015/1500 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1193
Karar No: 2015/1500
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1193 E.  ,  2015/1500 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
  Temiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak,
  1-Sanığın, bir olay nedeniyle karakolda bulunan yakınlarını görmek için karakola girmek istediğinde, kendisine ne için geldiğini soran nöbetçi polis memuruna sinkaflı küfürler ettiği, aşırı alkollü olmanın verdiği etki ile karakola izinsiz girmek için taşkın hareketlerde bulunarak, müdahale eden tüm polislere benzer hakaret ve tehditlerine devam ettiğinin anlaşılması karşısında, tehdit eylemlerinin bütün halinde TCK'nın 265/1, 43/2 maddelerine uyan görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,
  2-Sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülüğün silinme koşullarının oluşması karşısında, CMK' nın 231/6. maddesindeki diğer koşullar değerlendirilmeden “sanığın sabıkalı olduğu” biçimindeki, kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın