Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1209 Esas 2015/1492 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1209
Karar No: 2015/1492
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1209 E.  ,  2015/1492 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Müşteki ve soruşturma aşamasında anlatımlarına başvurulan tanıklar usulünce dinlenilmeden, dinlenilmelerinden vazgeçilmesi konusunda gerekçesi gösterilerek bir karar da verilmeden, CMK'nın 235 ve 211. maddelerine aykırı olarak eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN başkaca yönleri incelemeksizin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın