Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1274 Esas 2015/1404 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1274
Karar No: 2015/1404
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1274 E.  ,  2015/1404 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakaret
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;
  Ancak;
  Anayasanın 141, CMK’nın 34 ve 230. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet Savcısını ve herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine imkan verecek biçimde olması ve Yargıtay’ın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin, hangi anlatımın ne gerekçeyle diğerine üstün tutulduğunun açık olarak hükmün gerekçesine yansıtılması gerekmektedir.
  İncelenen dosyada; olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olduğu anlaşılan ... tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılarak yöntemince dinlenilmeden ve sanığın, katılanlara hakaret ettiğine ilişkin, katılanlar ... ile ...'in birbirini doğrulayan beyanları bulunmasına karşın, bu beyanlara hangi nedenle itibar edilmediği açıklanıp tartışılmadan, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı, katılanlar ..., ..., ... ve ...'in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın