Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1297 Esas 2015/1411 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1297
Karar No: 2015/1411
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1297 E.  ,  2015/1411 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın suçlamayı kabul etmemesi ve mağdurun, olay gecesi evine girerek kendisini tehdit eden kişiyi görmediğine ancak sanığın sesine benzettiğine ilişkin iddiası dışında dosyada başkaca delil mevcut olmaması karşısında, sanığın atılı suçları işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve somut delil elde edilemediğinin anlaşılması nedeniyle beraati yerine, yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık ... müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın